Om Grunduddannelse København

Grunduddannelse København er Københavns Kommunes ansættelsesmyndighed, der ansætter alle elever på erhvervsuddannelserne i Københavns Kommune. Hvert år ansætter vi ca. 1.400 elever i Københavns Kommune.

Hvis du bliver ansat som elev i Københavns Kommune, har Grunduddannelse København arbejdsgiveransvaret for dig. Det betyder, at Grunduddannelse København har ansvar for alle personaleopgaver, som f.eks. ferie og løn. Grunduddannelse København er også ansvarlig for at følge op på prøvetidsvurderinger og fravær samt partshøringer og opsigelser. Grunduddannelse København arbejder tæt sammen med praktikstederne, som står for den praktiske del af din uddannelse.
 
I praksis betyder det, at Grunduddannelse København ansætter dig som elev, mens praktikstedet har det daglige ansvar for din uddannelse.

Om Københavns Kommune

Job i Københavns Kommune 
Som ansat i Københavns Kommune kommer du til at arbejde med og for mennesker. Du skal kunne sætte dig ind i den enkelte københavners situation og levere omsorg, kompetent rådgivning og service. Det arbejde kræver, at du er udadvendt og parat til at bruge din ansvarlighed, engagement og initiativ. På den måde kan vi sammen skabe en levende hovedstad og høj livskvalitet for alle københavnerne.

Københavns Kommune som arbejdsplads

  • Danmarks største arbejdsplads
  • En arbejdsplads, hvor der altid sker noget
  • Stor vægt på et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
  • En mangfoldig arbejdsplads

Læs om Københavns Kommunes syv forvaltninger her