Hvem henvender denne side sig til?

Siden henvender sig til nuværende elever på grunduddannelserne. Du kan bl.a. logge på EduAdm eller finde svar på de oftest stillede spørgsmål.

Hvad kan Grunduddannelse København hjælpe mig med?
Som elev i Københavns Kommune har Grunduddannelse København arbejdsgiveransvaret for dig. Det betyder, at Grunduddannelse København har ansvar for alle personaleopgaver som f.eks. ferie og løn. Grunduddannelse København er også ansvarlig for at følge op på prøvetidsvurderinger og fravær samt partshøringer og opsigelser. Du er velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål på hjemmesiden.

Grunduddannelse København arbejder tæt sammen med praktikstederne, som står for den praktiske del af din uddannelse. Praktikstedet har således det daglige ansvar for din uddannelse.