Pædagogisk assistentelev

  • Bliv pædagogassistent i Københavns Kommune, elevplads, elev
Har du lyst til at arbejde med børn i dagsinstitution, unge i fritidshjem eller ungdomsklub eller voksne med særlige behov?

Hvad enten du ønsker at arbejde med børn i dagsinstitution, unge i fritidshjem eller ungdomsklub eller med voksne med særlige behov, vil din hverdag blive fyldt med positive menneskelige oplevelser og faglige udfordringer, hvis du vælger en uddannelse som pædagogisk assistentelev.

Pædagogisk assistentuddannelse giver adgang til professionsuddannelsen til pædagog, som igen kan føre til både en læreruddannelse eller med tiden til, at du kan uddanne dig til leder. Vi har en lang tradition for at uddanne dygtige medarbejdere, mellemledere eller ledere til at varetage opgaver indenfor det pædagogiske område.

"Det bedste ved at være pædagogisk assistent i Smørhullet er, når vi laver en aktivitet, hvor børnene efterfølgende bliver ved med at komme tilbage og sige - ”Kan du huske, da vi lavede det her; skal vi ikke lave det igen?” – ”Det er alle tiders!" fortæller Martin Øelund om at være pædagogisk assistentelev i vuggestuen Smørhullet i Københavns Kommune. Se hele videoen nedenfor.

Martin Øelund: Pædagogisk assistentelev